Östansjö Beskärning & Allservice startades 2005. Företaget startades för att hjälpa privatpersoner, men också bostadsrättsföreningar och företag, med huvudsakligen beskärningar av fruktträd.

Östansjö Beskärning & Allservice åtar sig även klippning av buskar, häckar
och gräsmattor, plantering av växter och ogräsrensning samt lättare snöskottning.

Första beskärningskursen gick jag, Bettina Broberg Brundin, 1995. 2007 gick jag sedan en Grönt kort-kurs i regi av Svensk trädgård, för att bli legitimerad fruktträdsbeskärare.